คีมชนิดต่างๆ

New

HADIE เครื่องมือช่าง

คีมหนีบตะกั่ว HADIE มีหลายขนาดให้เลือก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากแหลม

RIDGID : เครื่องมือช่าง

ชุดคัตเตอร์ตัดแต่งสายเคเบิล (Cable Trimmer)

RIDGID : เครื่องมือช่าง

คัตเตอร์ตัดแต่งสายเคเบิล (Cable Trimmer)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกชุบโครเมี่ยม รุ่น 405/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกชุบโครเมี่ยม รุ่น 406/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกด้ามฟ้ามีปีก รุ่น 408B (406/4G)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกชุบโครเมี่ยม รุ่น 420/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้กจกด้ามเหล็ก รุ่น 417

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมเหนี่ยวสปริงเบรค รุ่น 431/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม B รุ่น 433/4B

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม C รุ่น 433/4C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม E รุ่น 433/4E

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู A รุ่น 434/3A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู B รุ่น 434/3B

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู C รุ่น 434/3C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากโค้ง รุ่น 430/3C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม A รุ่น 433/4A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู D รุ่น 434/3D

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมช่างเชื่อมโลหะด้ามหุ้มยาง รุ่น 436/4P

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าด้ามหุ้มยาง รุ่น 441/7PR

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบโครเมี่ยม รุ่น 441/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากตรง รุ่น 430/3A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบแข็ง รุ่น 445/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบแข็ง รุ่น 445/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบโครเมี่ยม รุ่น 445/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าปากเรียบ รุ่น 449/1PYTHON

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดตะปูชุบโครเมี่ยม รุ่น 455/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดตะปูชุบแข็ง รุ่น 455/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงชุบโครเมี่ยม รุ่น 461/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงชุบโครเมี่ยม รุ่น 461/H

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงด้ามฟ้ามีปีก รุ่น 461/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงชุบโครเมี่ยม รุ่น 466/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงด้ามฟ้ามีปีก รุ่น 466/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเป็ดด้ามหุ้มยาง รุ่น 472/4P

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเป็ด ด้ามหุ้มยาง ตรา LUX โดย Unior รุ่น 471B

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเป็ดชุบโครเมี่ยม รุ่น 472/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลมหางหนูชุบโครเมี่ยม รุ่น 476/1BI

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1760K, KEN-503-1780K

Manufactured from hardened and tempered chrome vanadium with chemically blackened corrosion resistant finish and vinyl grip. Three position rapid jaw adjustment with high grip tooth profile, ensures the minimum amount of effort is required to remove or fit oil filters.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-2850K, KEN-503-2860K, KEN-503-2870K

For clamping flexible brake lines, fuel lines, vacuum hose and other fluid lines. Allows servicing to be carried out without the need for system draining. Heavy-duty serrated jaw edges provide excellent clamping whilst avoiding damage to hoses. Jaws pivot and self-level to ensure parallel clamping. Fine-adjusting ratchet action allows hoses to be fully or partly closed. Cocking mechanism holds pivot jaws firmly in position. All steel construction with corrosion-resistant finish.