ค้อนชนิดต่างๆ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนปอนด์ด้ามไม้เนื้อแข็ง Club Hammers Hickory Shaft หัวขนาด 4 ปอนด์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนปอนด์ด้ามไม้เนื้อแข็ง Club Hammers Hickory Shaft หัวขนาด 3 ปอนด์

New

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนปอนด์ด้ามไม้เนื้อแข็ง Club Hammers Hickory Shaft หัวขนาด 2 1/2 ปอนด์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ขวานเหล็กโดยหัวและด้ามขวานเป็นเหล็กชิ้นเดียวกัน มือจับหุ้มยาง ขนาด 20 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนขัดโลหะผิวหน้าโค้ง ด้ามไม้เนื้อแข็ง Shrinking Hammers หัวขนาด 100 มม.

SENATOR

ค้อนไร้แรงสะท้อน DeadBlow™ หุ้มโพลียูรีเทน ขนาด 28 ออนซ์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนเอนกประสงค์ ด้ามไฟเบอร์กลาส ขนาด 16 ออนซ์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนเอนกประสงค์ ด้ามไม้เนื้อแข็ง ขนาด 16 ออนซ์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไม้เนื้อแข็ง Engineer’s Ball Pein Hammers หัวขนาด 1/2 ปอนด์

KENNEDY

ประกอบด้วยค้อนไร้แรงสะท้อน SafeBlower™ ขนาด 14 และ 28 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนไร้แรงสะท้อน SafeBlower™ ด้ามเหล็กหุ้มฉนวน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 14 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ขวานด้ามเล็กเป็นเหล็กชิ้นเดียว มือจับหุ้มยาง ขนาด 28 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ขวานสับ เหมาะสำหรับการตัดไม้ท่อนเล็ก ด้ามไม้เนื้อแข็ง หัวขนาด 4.1/2 ปอนด์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนยางด้ามไม้เนื้อแข็ง Rubber Mallet Hickory Shaft หัวขนาด 8 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ขวานเหล็กด้ามเป็นเหล็กท่อกลวง มือจับหุ้มยาง ขนาด 16 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวเหลี่ยมปลายตัดขวาง ด้ามไม้เนื้อแข็ง Warrington Hammers หัวขนาด 10 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวเหลี่ยมปลายตัดขวาง ด้ามไม้เนื้อแข็ง Warrington Hammers หัวขนาด 8 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวเหลี่ยมปลายตัดขวาง ด้ามไม้เนื้อแข็ง หัวขนาด 4 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวเหลี่ยมปลายตัดขวาง ด้ามไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3.1/2 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวเหลี่ยมปลายตัดขวาง ด้ามไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3.1/2 ออนซ์

KENNEDY

ค้อนแม่เหล็กด้ามไม้เนื้อแข็งสำหรับยึด-เกี่ยว ขนาด 265 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนช่างเครื่องด้ามไม้เหมาะสำหรับทุบ-ตีเหล็ก ขนาด 320 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนขัดโลหะด้ามไม้เนื้อแข็ง Finishing Picks หัวขนาด 10 ออนซ์

KENNEDY

ค้อนขัดโลหะผิวหน้าโค้ง ด้ามไม้เนื้อแข็ง ขนาด 320 กรัม

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนขัดโลหะขนาด 340 กรัม ด้านหนึ่งหน้าตัดสี่เหลี่ยม ด้านหนึ่งหน้าตัดกลม

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนขัดโลหะขนาด 340 กรัม ด้านหนึ่งหน้าตัดสี่เหลี่ยม ด้านหนึ่งหน้าตัดกลม

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนงานเชื่อมด้ามเหล็กมีขดสปริง ขนาด 7 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนงานเชื่อมด้ามไม้เนื้อแข็ง ขนาด 12 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนปอนด์ ด้ามไม้เนื้อแข็ง Sledge Hammers Hickory Shaft หัวขนาด 4 ปอนด์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนปอนด์หัวเหล็ก ด้ามไฟเบอร์ Club Hammers Fibreglass Shaft หัวขนาด 4 ปอนด์

KENNEDY

ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์กลาส มือจับหุ้มยาง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 16 - 20 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนด้ามเหล็ก มือจับหุ้มยาง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 16 - 20 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนด้ามเหล็ก มือจับหุ้มยาง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 16 - 20 ออนซ์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนด้ามไม้เนื้อแข็ง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 16 - 24 ออนซ์ Carpenter's Claw Hammers

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนด้ามไม้เนื้อแข็ง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 16 - 20 ออนซ์ Carpenter's Claw Hammers

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามเหล็กหุ้มยาง จับถนัดมือ ขนาด 1 ปอนด์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์กลาส Ball Pein Hammers Fibreglass Shaft หัวขนาด 1/2 ปอนด์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไม้เนื้อแข็ง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 3/4 ปอนด์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไม้เนื้อแข็ง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 3/4 ปอนด์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Hard nylon faced hammer with two screw-on all purpose striking faces for light and heavy duty applications.Chrome plated head with a fully moulded polypropylene shaft with soft feel dual material grip. Overall length: 305mm.