ไขควง

PB SWISS TOOLS : ชุดไขควงปากแบน PB8240RB

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ชุดไขควงปากแฉก พร้อมแผงแขวน SwissGrip screwdriver set with wall mount

PB SWISS TOOLS : ชุดไขควงปากแฉก PB8242RB

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ชุดไขควงปากแฉก พร้อมแผงแขวน Screwdriver sets with wall bracket

WERA : เครื่องมือช่าง 55SPZ (น้ำเงิน)

ไขควงปากแฉก รุ่น 55SPZ (น้ำเงิน) สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง 50SPH (น้ำเงิน)

ไขควงปากแฉก รุ่น 50SPH (น้ำเงิน) สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง 330SK (น้ำเงิน)

ไขควงปากแบน 330SK (น้ำเงิน) สำหรับใช้กับงานหนัก มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง 330SK (เขียว)

ไขควงปากแบน รุ่น 330SK (เขียว) มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

YAMOTO เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแบน FLARED TIP TRI-LI NE SCREWDRIVER

YAMOTO เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแบน FLAT PARALLEL TRI- LINE SCREWDRIVER

YAMOTO เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแฉก SUPADRIVE TRI-LI NE SCREWDRIVER

YAMOTO เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแฉก CROSS PT TRI-LINE SCREWDRIVER

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ไขควงแม่เหล็ก Kennedy.PRECISION JEWELLERS MAGNETIC PICK-UP TOOL

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ไขควงปลายแหลม Kennedy.PRECISION AWL

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแบน แกนขนาน มีขนาดให้เลือกหลายขนาด

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแบน แกนขนาน มีขนาดให้เลือกหลายขนาด

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Extra light duty screwdriver designed for use on terminals and other electrical work. N.B. Do not use on live circuits.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

11 piece 1/4" hexagon bits. Chrome vanadium steel blade with moulded dual grip handle designed for improved user comfort allowing more torque to be applied.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Cabinet handle style. 160mm long reversible hexagon blade body with 6mm flat point & No. 2 crosspoint ends. Overall length 170mm.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1000K

• For testing circuit continuity on non-live systems. • Locates broken circuits in fuses,witches, sockets and wires. • 1m lead. • Super sharp tempered steel probe to test throughwire insulation.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1020K

• Suitable for use with power on. • For 6 and 12V automotive systems only. • Locates shorts, earth and open circuits. • 1m lead. • Super sharp tempered steel probe to test through wire insulation. • Probe length: 45mm.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1060K

• Suitable for use with power on. • For 6, 12 and 24V automotive systems only. • Locates shorts, earths and open circuits. • 1.4m heavy duty lead with spring strain relief. • Super sharp stainless steel probe to test through wire insulation. • Probe length: 100mm.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1040K

• Suitable for use with power on. • For 6 and 12V automotive systems only. • Locates shorts, earth and open circuits. • 1.7m heavy duty lead with spring strain relief. • Super sharp tempered steel probe to test through wire insulation. • Extra long probe length: 180mm.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Square section mechanic’s pattern handle. Suitable for use with 1/4" hexagon driver bits etc. Hexagonal blade also allows the application of a spanner for high torque.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Chrome vanadium steel blade with moulded dual grip handle for improved user comfort allowing more torque to be applied. Fixed blade with a quick release magnetic chuck.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-2800K

• For removing plastic interior trim retaining studs. Corrosion-resistant.

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ไขควงหัวสลับ

New

INGCO : เครื่องมือช่าง

ไขควงลองไฟ AC100-500V

New

INGCO : เครื่องมือช่าง

ไขควงสลับหัว 13ชิ้น

New

INGCO : เครื่องมือช่าง

ไขควงสลับหัว 6in1

New

INGCO : เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแบน ตอกได้ 6.5x6x100mm, 6.5x6x150mm

New

INGCO : เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแฉก INCGO

New

INGCO : เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแบน

WERA : เครื่องมือช่าง

ไขควงชุดท็อกซ์เขียว 6 ตัว ขนาด T10 - T40 สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแฉก หุ้มฉนวนกันไฟ รุ่น 162i PH VDE (แดง) มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแฉก หุ้มฉนวนกันไฟ รุ่น 1162i PH VDE (แดง) มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแฉก ด้ามทะลุ ตอกได้ รุ่น 917SPH (เหลือง) มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง 350PH (เขียว)

ไขควงปากแฉก รุ่น 350PH (เขียว) มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง

ไขควงหัวเพชร ปากแฉก PZ รุ่น 55SPZ (น้ำเงิน) สำหรับใช้งานหนัก มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง

ไขควงด้ามทะลุ ตอกได้ ปากแฉก PZ รุ่น 918SPZ (เหลือง) มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA : เครื่องมือช่าง

ไขควงปากแฉก PZ รุ่น 165i PZ VDE (แดง) มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน

WERA เครื่องมือช่าง WR009310, WR009320

ไขควงปากแฉก PZ รุ่น 355PZ (เขียว) มีหลายขนาดให้เลือก สินค้าผลิตประเทศเยอรมัน / สินค้าประเทศเยอรมัน