ปืนดึงเคเบิ้ลไท

OPT

ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

OPT

- ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

OPT

- ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

ปืนดึงเคเบิ้ลไทด้ามโลหะ ใช้ดึงเคเบิ้ลไทหน้ากว้าง 2.2-4.8 มม.

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

คีม รัด-ตัดสแตนเลสไท ใช้ดึงเคเบิลไทสแตนเลสให้แน่นและบิดเพื่อตัด มีให้เลือก 2 รุ่น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-516-8400K

KEN-516-8400K ปืนดึงเคเบิ้ลไทร์