ชุดฟิวส์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-9930K

Quick Splice Set บรรจุในกล่อง 50 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-9920K

High Amp Maxi Fuse Set บรรจุในกล่อง 48 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-9900K

Standard Automotive Fuse Set บรรจุในกล่อง 120 ชิ้น