สายชาร์จแบตเตอร์รี่

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

For use on cars and light commercial vehicles. Easy starting with low power loss. Tangle-free copper cable with double insulation. Robust fully insulated colour coded clamps.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

สายชาร์จแบตเตอร์รี่ มีความยาวให้เลือก 3.5 และ 4.5 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

สายชาร์จแบตเตอร์รี่ มีความยาว 2.5 มม. พร้อมกระเป๋าเก็บ