แผ่นกระดานเลื่อน เตียงนอนซ่อม

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-7390K

Underside vehicle repairs can be difficult and frustrating without the right equipment. Speed up the process, stay cleaner, more comfortable and get a better job done with this car creeper.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-7340K

เก้าอี้มีล้อเลื่อน แข็งแรง ทนทาน มีขนาด 365 x 365 x 355 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-7420K

แผ่นกระดานเลื่อนเตียงนอนซ่อม ขนาด 1020 x 475 x 120 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-7300K

แผ่นกระดานเลื่อนเตียงนอนซ่อม แข็งแรง ทนทาน

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-503-7378K

แผ่นกระดานเลื่อนเตียงนอนซ่อม