ลูกบล็อกชนิดต่างๆ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1640K

For the removal of diesel injection pumps from the following engines: DPP010, DPP020, DPP030.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1820K

Three piece universal set. Essential for servicing today's computer-controlled vehicle systems. Easily removes exhaust gas oxygen sensors (known as ‘EGO’, ‘O2’ or ‘Lambda’ sensors), vacuum switches and pressur, Vauxhe switches. Also suitable for diesel injectors found on Mitsubishi, Nissan, Opelall and VW vehicles. Made from heat treated cast steel.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-2750K

Double ended for 14mm and 18mm plug hole threads. Cleans corrosion and carbon build-up from female spark plug threads and sensor sockets. Repairs minor cross threading damage. Use with 21mm deep socket

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8405A

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 15/16" - 4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8400A

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 15/16" - 4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8405M

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 24 - 100 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8400M

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 24 - 100 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6305A

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3/4 - 2.7/16 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6300A

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3/4 - 2.7/16 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6305M

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 17 - 65 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6300M

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 17 - 65 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6405A

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 5/8 - 3.1/8 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6400A

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6405A-MV

ลูกบล็อก สำหรับถอดดุมล้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6405M

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 14 - 85 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6400M

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 17 - 85 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4305A/10

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4300A/10

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง4305A

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 5/16 - 1.13/16 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง4300A

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 5/16 - 1.13/16 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4305M/10

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4300M/10

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4305M

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 8 - 38 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4300M-BK

ลูกบล็อก ยาว หัวขัน 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 8 - 38 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4300M

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 8 - 38 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4406M/10

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4401M/10

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4406M

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 8 - 32 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4401M

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 8 - 32 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4405W

ลูกบล็อก สั้น Whitworth 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3/16 - 3/4 W

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4405M/10

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4400M/10

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4405A

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 1/4 - 1.1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4400A

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 5/16 - 1.1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4405M

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 6- 46 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4400M

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 6- 46 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3305A/9

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3300A/9

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3305M/12

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3300M/12

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้