อุปกรณ์ทำความสะอาด CLEANING EQUIPMENTS

RIDGID : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Inner-Outer Copper Cleaning Brush (แปรงขัดท่อทองแดงทั้งด้านนอก-ใน) Combines tube O.D. cleaning and fitting I.D. brush into one hand tool. High carbon steel brushes quickly clean 1/2" or 3/4" nominal tube and fittings in preparation for soldering or brazing. Durable plastic construction designed for easy brush replacement.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Used in garage, workshop and industrial applications for degreasing components for inspection and prior to assembly.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Traditional plain cotton tea towel for general purpose use. Size: 510 x 760mm.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

100% cotton stockinette roll, can be cut to length as required. Good economical format which can be used for a wide variety of cleaning tasks. 300mm wide x 8.5 metres in length.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Genuine Chamois Leather

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

This cleaning brush set is very versatile in use as it comes with three different material bristles and can be used either manually or with a power drill.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Set of three: nylon, brass and stainless steel.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Soft traditional yellow duster. 100% natural cotton with sewn edges. Size: 510 x 400mm.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Fully reusable and highly absorbent this perforated synthetic chamois is soft and gentle on any surface and suitable for many tasks ranging from cars, boats, glass, furniture, tiles, kitchens etc. Size: 400 x 400mm.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Suitable for outdoor use.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Long Handled Gasket Scraper Set

SITESAFE : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Extremely versatile and virtually indestructible. it can be used for mixing plaster or cement, moving rubble and various other jobs around a building site.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Used in garage, workshop and industrial applications for degreasing components for inspection and prior to assembly.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Rigid carbon scrapers ideal for cleaning cylinder heads, removing old sealants, carbon build up and a variety of general mutipurpose automotive applications.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ถังพลาสติก Durable plastic rigid bucket with galvanised steel handle rotating plastic grip.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ถังขยะพลาสติก 80ltr capacity

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

แผ่นดูดซับของเหลว Absorbent Rolls มีขนาด 50cm x 40c และ 90cm x 40c ให้เลือก 3 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

แผ่นดูดซับของเหลว Essential Light Weight Absorbent Pads ขนาด 50 x 40 cm มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT

แผ่นดูดซับของเหลว Maintenance Absorbent Pads ขนาด 500 x 400 มม. บรรจุในกล่อง 100 แผ่น

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Cube Bag Spill Kits มีให้เลือก 3 ชุด

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Wheeled Poly Bin Spill Kits มีให้เลือก 6 ชุด

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Small Poly Bin Spill Kits มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Audit Spill Kit Covers มีให้เลือก 2 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Drum Top Covers

SOLENT : อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Pillows มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Socks มีให้เลือก 6 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว ใช้ดูดซับน้ำมันบริเวณผิวน้ำ สามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้ดี มีให้เลือก 2 ขนาด

KENNEDY

ชุดแปรงทำความสะอาด มาพร้อมกับสามขนแปรงวัสดุที่แตกต่างกัน

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ถังพลาสติก ขนาด 15 ลิตร

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ผ้าฝ้าย มีขนาดให้เลือก 12 x 9 ฟุต และ 3 x 24 ฟุต

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ถังพลาสติก มีให้เลือก 1 ลิตร และ 2.5 ลิตร