เครื่องมือไฟฟ้า

SHOPVAC : เครื่องมือไฟฟ้า

ออกแบบมาเพื่อทำให้ พรหม ผนัง เพดาน หรือพื้นที่เปียก แห้งอย่างรวดเร็ว ภายในไม่กี่วินาที