เครื่องลับคมดอกสว่าน DIY

PROXXON

สำหรับลับคมดอกสว่านขนาด 3-13 มม., 118 องศา