เครื่องเลื่อยสายพาน DIY

PROXXON

เหมาะสำหรับตัดเหล็ก โลหะ ไม้ และพลาสติก