เครื่องกลึงโลหะ DIY

PROXXON

เครื่องกลึงโลหะ ความเร็วรอบ : 100-3,000 รอบ/นาที

PROXXON

เครื่องกลึงโลหะ กำลังไฟฟ้า 230V

PROXXON

เครื่องกลึงโลหะ กำลังไฟฟ้า 220-240V