แท่นจับสว่าน DIY

PROXXON : No.27100

ปากกาจับชิ้นงานแบบจับละเอียด ขนาด 200 x 70 มม.

PROXXON

แท่นจับสว่าน ขนาด 120 x 220 มม.